Skip to content

Kerkhof Blauwhuis

De Begraafplaats, die bij onze kerk hoort, ligt aan de westzijde van het complex, met de ingang achter het kerkelijke hoofdgebouw.

De begraafplaats is vermoedelijk in dezelfde periode aangelegd als de andere onderdelen van het complex of kort daarna.

De aanleg van de begraafplaats is zeer eenvoudig: het terrein is door rechte paden in regelmatige rechthoekige vakken onderverdeeld.

Aan de westzijde van terrein bevindt zich het oorspronkelijke houten baarhuisje en aan de noordzijde de Calvariegroep. Ook zijn er onder de graftekens nog twee heel bijzondere grafmonumenten, te weten: het grafmonument met Pietà voor Pastoor Evers (1892) en het grafmonument met Engel voor het echtpaar Ydema-Witteveen (1909/1917). De overige graftekens zijn van lokaal genealogisch belang.

 

Baarhuis

Het baarhuis, ligt aan de westzijde van de begraafplaats en is naar het oosten gericht.

Baarhuis en begraafplaats zijn tegelijkertijd met de overige complexonderdelen gerealiseerd naar ontwerp van P.J.H. Cuypers architect (1867-1871).

Het baarhuis is in Ambachtelijk-traditionele stijl ontworpen, met enige verwijzing naar de Neo-gotiek. Het is van hout gebouwd en heeft een rechthoekige plattegrond en een zadeldak. 

Langs de geveltop zitten eenvoudige windveren met bewerkte makelaars. Het geheel rust op houten ‘halfzuiltjes’ op gemetselde poertjes.

In de vlakken tussen de zuiltjes zitten gotische spitsboogvensters met vaste houten ventilatieroosters. In de voorgevel zit een lichtgebogen dubbele inrijdeur.

Het gebouwtje werd in 2002 in het Rijksmonumentenregister opgenomen omdat van algemeen cultuurhistorisch belang wordt beschouwd onder andere vanwege de esthetische kwaliteit van het eenvoudige ontwerp en vanwege de hoge mate van zeldzaamheid op in elk geval provinciaal niveau. Het wordt beschouwd als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van nationaal belang is.

 

Calvariegroep

De Calvariegroep bevindt zich aan de noordzijde van de begraafplaats, centraal ten opzichte van de meest noordelijke vakken en is naar het oosten gericht.

Blijkens het opschrift aan de achterzijde is de Calvarie in 1870 vervaardigd.

De beeldengroep is in zandsteen uitgevoerd en staat op een rechthoekig basement van zandsteen en Naamse steen.

De beelden staan op een soort kantelen: in het midden de gekruisigde Begraafplaat_caveliergroepChristus; aan weerszijden, tegen zuilen die de kruisarmen lijkt te ondersteunen, Johannes de Evangelist en Maria.

De groep wordt gedekt door een afsluiting in de vorm van een aedicula.

Op de voorzijde van het hoge basement staat in neo-gotische letters te lezen: “Ik ben de verrijzenis en het leven: die in Mij geloofd zal hebben – al is hij ook reeds gestorven: zal leven.

Wees gegroet: o kruis onze eenige hoop waaraan het Heil der wereld heeft gehangen.

 

Piëta-grafmonument voor pastoor G.J. Evers

Het Pietà-grafmonument voor Pastoor Evers is in 1892 vervaardigd.
Het graf bevindt zich aan de noordzijde van het terrein, vlakbij de sloot, achter de Calvarieberg en is naar het oosten gericht.
Begraafplaats_piëta_grafmonument_voor_pastoor_EversHet slecht leesbare opschrift op het basement zegt: “Gedenk uwen geestelijke leidsman den Wel. Eerw. Heer G.J. EVERS, geb. te Zwolle 8 jan. 1824 Pastoor Sensmeer (Blauwhuis), 8 maart voorzien van de H.H. Sacramenten overl. 26 nov. 1892. R.I.P.”.

Het stenen grafmonument van Evers bestaat uit een breed, zeshoekig en hoog basement op een grote rechthoekige betonnen plaat en is samengesteld uit geprofileerde delen.

In het deel boven de voet zijn op ieder zijde visblaasjes en rechthoekige vlakjes met versierde randen als decoratieve elementen ingehakt.

Hierboven zit de plaat voor de inscriptie en rondom een band bestaand uit een gotisch boogmotief.

Op het hoge basement een Pietà: Maria met de gestorven Christus op schoot.

 

Grafmonument met kruis en engel voor Ydema-Witteveen

” Aan de noordzijde van het terrein, tussen de Calvarieberg en het Pietà-grafmonument in staat het grafmonument met engel en “stammenkruis, deze is naar het oosten gericht.

De inscriptie op de ovalen marmeren plaat luidt: “RUSTPLAATS van den heer SYBERCH Y. YDEMA geb. te Workum 14 dec. 1841 overl. te Sneek 11 sept. 1917 en echtgenoote CORNELIA K.L.WITTEVEEN geb. te Oosterend 16 april 1846 overl. te Sneek 25 aug 1909..”.

Het natuurstenen basement staat binnen een vierkante natuurstenen omtrek.

Op het hoge vierkante basement staat een marmeren kruis dat ondersteund wordt door een engel. Het basement bestaat uit een driedelige voet waarop een kubus met ovalen staat.

Op het marmeren ovaal aan de oostzijde is de inscriptie met metalen letters aangebracht. De profielen van de basementonderdelen en de overige ovalen zijn zwart geschilderd. Begraafplaats_grafmonument_met_engel
Op de kubus staat een plateau met kartellijst en enige stenen waarop het kruis en de engel staan.

Het kruis bestaat uit een vrij grote met takken, bladeren en bloemen omwonden stam.

Op de ‘barokke’ kruisarmen staat geschreven: RUST IN VREDE.

De engel omarmt het kruis met zijn linkerarm en wijst met zijn rechterarm en wijsvinger omhoog.

Alle bovengenoemde onderdelen zijn van cultuurhistorisch belang en derhalve opgenomen op de monumentenlijst van Rijksmonumenten.

Bron: www.rijksmonumenten.nl