Sneon 15 oktober 2022 Jubileum 150 jaar Sint Vituskerk

  • 19.00 uur: Viering o.l.v. pastoor Peter van der Weide en pastor Lucas Foekema met medewerking van het Sint Caeciliakoor, gelegenheidskoor en Fanfare Blauwhuis. Tijdens de viering worden de, in oorspronklijke staat teruggebrachte, Jozef- en Maria-altaren ingezegend door pastoor Peter van der Weide.
  • In de kerk is een fototentoonstelling “De Blauhûster Sint-Vitustsjerke, al 150 jier fan en foar ús allegear” ingericht.
  • 20.15 – 22.00 uur: Feestelijke receptie in café De Freonskip met o.a. de uitreiking van het Sint Vitus Jubileum Magazine.

Jubileum commissie en Locatieraad