WAT EEN GEWELDIG FEEST!!!

Op vrijdag 14 oktober, zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober vierden we feest in Sneek en Blauwhuis. In beide locaties werd herdacht dat de Sint Martinuskerk en de Sint Vituskerk 150 jaar geleden werden ingewijd door de aartsbisschop van Utrecht Andreas Schaepman.

In Sneek werd begonnen op de vrijdagavond met een lezing door de Theoloog des vaderlands Thomas Quartier en dominee Wim Beekman van de PKN omlijst door zang van Syp van der Ploeg en de presentatie van gedenkboek ‘Mensen in en rond een gewijd gebouw’.

In Blauwhuis was op zaterdagavond een drukbezochte Eucharistieviering met zang door het Sint Caeciliakoor, leden van het vrijwilligerskoor en de fanfare. Aansluitend het samenzijn in de Freonskip met daar een aanstekelijk verhaal door Sipke Draisma over ‘de Sint Vituskerk als loket van O.L. Heer’ en de presentatie van het magazine ‘De Blauhúster Sint Vitustsjerke 150 jier fan foar ús allegear’.

Op zondagochtend in Sneek de ook drukbezochte Eucharistieviering met zang van de beide gemengde koren, leden van Canto Divertimento, The Young Angels en een strijkkwartet. Aansluitend de lezing van Sible de Blaauw over hoe een kerkwijding 150 jaar geleden plaatsvond. Afsluiter was de Evensong met prachtige zang door het koor Convocati. Door al deze feestelijkheden hebben honderden mensen elkaar kunnen ontmoeten en je weet maar nooit wat dat oplevert!

Vanaf deze plaats wil ik eenieder, ook namens pastor Lucas Foekema, bedanken die zich heeft ingezet om dit feest te doen slagen. We noemen geen namen maar eenieder die het toekomt neme deze boodschap ter harte. Dus nogmaals, dank aan u allen die dit feest mogelijk hebt gemaakt, We hopen dat het nog lang na zal werken in onze gehele parochiegemeenschap!

Pastoor Peter van der Weide

Dit bericht is zichtbaar tot 27 december 2022