Toren Sint Martinuskerk Roodhuis

Toren Martinuskerk Roodhuis

Nieuw bericht – sept 2022:
In week 40 of 41, begin oktober dus, wordt begonnen met het stabiliseren van de fundering van de toren. Zoals het er nu voorstaat gaan de vieringen gewoon door. Het koor kan echter even niet gebruik maken van orgel en koortribune, dat wordt dus piano en kerk. 

Op het plein wordt ruimte gemaakt om via de ingang van het parochiezaaltje de kerk binnen te komen.


Vorige bericht:
tijdens het laatste bouwoverleg is besloten om de fundering onder de beide hoekpunten van de toren te verstevigen. Constructeur Sixtus Haverkamp deed dit voorstel omdat door de diverse metingen is komen vast te staan dan daar de meeste beweging zit en dat deze punten de oorzaak zijn van de meeste scheuren
die nu in de kerk zichtbaar zijn.
Inmiddels is naast de beide hoekpunten gegraven om te bepalen waar funderingspalen geboord kunnen worden. Deze week heeft ook een sondering plaatsgevonden. Bij het bisdom zal vervolgens een machtiging worden aangevraagd om het werk te kunnen uitvoeren.