Hervatten openbare vieringen

20 mei 2020

WANNEER GAAN WE WEER VIEREN IN ONZE KERKEN?

Beste parochianen.

Door onze Nederlandse bisschoppen is bekend gemaakt dat er in het weekend en door de week vanaf 1 juni a.s. weer gevierd kan worden met maximaal 30 mensen onder allerlei voorwaarden. Dit kon tot nu toe alleen bij een begrafenis of bij een huwelijk met de bekende anderhalve meter afstand etc..

In overleg met het parochiebestuur hebben we besloten om dit in de maand juni in onze parochie nog niet te doen, vooral omdat we dan niet in alle kerken kunnen vieren. In bepaalde kerken zal het aantal van 30 mensen geen probleem zijn maar dit geeft ongelijkheid. Als we weer samen gaan vieren dan in alle locaties op hetzelfde moment indachtig het spreekwoord: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen!’

Heel waarschijnlijk kan dit gezamenlijk starten van de vieringen in alle kerken wél per 1 juli a.s. omdat dan groepen van honderd mensen samen kunnen komen, ook natuurlijk binnen de anderhalve meter cultuur.

Alle andere bijeenkomsten binnen de parochie kunnen weer tot nader orde.

Ik dank u allen voor uw geduld en uithoudingsvermogen, voor uw gebed en alle inventiviteit in het onderhouden van contacten. Ik hoop dat we samen ook in de tijd die voor ons licht de nodige discipline zullen kunnen opbrengen die nodig is om het uit te houden. Onze onzichtbare vijand is er nog wel degelijk, maar de goede God ook. Laten we daar op vertrouwen en bouwen. Wie weet kunnen we een extra gebed doen voor alle wetenschappers die op zoek zijn naar het medicijn en blijven we denken aan allen die de zieken verzorgen, de nabestaanden van de slachtoffers en uberhaupt aan allen die het moeilijk hebben in deze bijzondere tijd, maar wie weet deed u dat allang.

De openbare vieringen in de Sint Antoniusparochie worden hervat vanaf 1 juli.

Voor de rest: blijf de website bezoeken, er is voortdurend weer allerlei nieuws, zoals bijvoorbeeld dat de weekendvieringen in de maand juni op zondagochtend om 9.30 uur te zien zullen zijn via livestream.

Pastoor Peter van der Weide en pastor Lucas Foekema