Utsteld Gelok fan Arcadia City of Literature

Freed 8 july is yn de pastorijtún Blauhûs it ferhaal ‘Fantasie van een druppel – fan Shamal A Hussein’ foarlêzen troch Jan Tiede Bouma. 

In aktiviteit fan Utsteld Gelok fan Arcadia City of Literature. 

Foar tekst en audio: https://www.leeuwardencityofliterature.nl/uitgesteld-geluk/shamal-a-hussein/

Dit bericht is zichtbaar tot 31 augustus 2022