VASTENACTIE

Huidige stand van zaken (eind augustus 2023): De opbrengst in onze parochie voor de renovatie van de ‘St. Michael’s Church School’ in Peshawar, Pakistan bedroeg € 9.442; een prachtig bedrag bijeengebracht door grote en kleinere donateurs. In het kader van ‘Eigen Doel’ heeft Vastenactie dit bedrag verhoogd naar € 13.000.
De hoognodige bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart en als u dit leest naar verwachting ver gevorderd.
De bedoeling is dat de leerlingen met ingang van het nieuwe schoolseizoen hun intrek kunnen nemen in een voor hun ogen nieuwe school.

We houden u op de hoogte,
Werkgroep

Missie Ontwikkeling Vrede

Dit bericht is zichtbaar tot 03 oktober 2023