De video van de Paus April 2021

Elke maand spreekt de Z.H. de Paus alle gelovigen over de hele wereld in een video boodschap toe.

In de maand april vraagt de paus ons te bidden dat degenen die hun leven riskeren door te vechten voor fundamentele rechten in landen met een dictatuur, een autoritair regime of zelfs een democratie in crisis, zien dat hun offers en inzet overvloedige vruchten afwerpen.

Paus Franciscus – April 2021

Het verdedigen van fundamentele mensenrechten vereist moed en vastberadenheid.
Ik bedoel hier je actief inzetten tegen armoede en ongelijkheid, tegen gebrek aan werk, land, huisvesting, sociale en arbeidsrechten.
Misschien zijn er mensen die denken dat fundamentele mensenrechten vaak niet voor iedereen hetzelfde zijn.
Dat er eerste, tweede en derde klas mensen zijn en afgedankten.
Neen. Ze moeten voor iedereen hetzelfde zijn.
En op sommige plaatsen kan het verdedigen van de waardigheid van mensen betekenen dat je naar de gevangenis moet, zelfs zonder proces. Of het kan inhouden dat je belasterd wordt.
Ieder mens heeft het recht zich volledig te ontplooien, en dat basisrecht kan door geen enkel land worden ontzegd.
Laten we bidden dat degenen die hun leven riskeren door te vechten voor fundamentele rechten in landen met een dictatuur, een autoritair regime of zelfs een democratie in crisis, zien dat hun offers en inzet overvloedige vruchten afwerpen.