De video van de Paus Maart 2023

Elke maand spreekt de Z.H. de Paus alle gelovigen over de hele wereld in een video boodschap toe.

In de maand maart 2023 vraagt de paus ons te bidden voor hen die lijden door het kwaad dat leden van de kerkgemeenschap hen hebben aangedaan: dat zij in de Kerk zelf een concreet antwoord mogen vinden op hun pijn en lijden.

Paus Franciscus – Maart 2023

Bij misbruik, vooral begaan door leden van de Kerk, is om vergeving vragen niet voldoende.
Om vergeving vragen is nodig, maar het is niet genoeg. Dit vragen om vergeving moet plaatsvinden in een context waarbij de slachtoffers centraal staan.
Hun pijn, hun psychologische schade kan pas beginnen te genezen wanneer zij antwoorden vinden; concrete acties om de verschrikkingen die zij hebben ondergaan te herstellen en herhaling ervan te voorkomen.
De Kerk kan niet proberen om de tragedie van misbruik, van welke aard dan ook, te verbergen. Ook niet wanneer dit zich voordoet in gezinnen, in clubs, of waar ook maar.
De Kerk moet een voorbeeld zijn om het te helpen oplossen, om het in de samenleving en in gezinnen naar buiten te brengen.
Het is de Kerk die een veilige ruimte moet bieden om naar de slachtoffers te luisteren, hen psychologisch te begeleiden en te beschermen.
Laten we bidden voor hen die lijden door het kwaad dat leden van de kerkgemeenschap hen hebben aangedaan: dat zij in de Kerk zelf een concreet antwoord mogen vinden op hun pijn en lijden.

Dit bericht is zichtbaar tot 14 april 2023