De video van de Paus September 2022

Elke maand spreekt de Z.H. de Paus alle gelovigen over de hele wereld in een video boodschap toe.

In de maand september 2022 vraagt de paus ons te bidden dat de doodstraf, die de waardigheid van de menselijke persoon aantast, in elk land wettelijk afgeschaft mag worden.

Paus Franciscus – september 2022

Elke dag zeggen meer en meer mensen over de hele wereld NEE tegen de doodstraf. Voor de Kerk is dit een teken van hoop.
Vanuit juridisch oogpunt is deze niet nodig.
De samenleving kan misdaad doeltreffend onderdrukken zonder de dader definitief de mogelijkheid van verlossing te ontnemen.
In elke veroordeling moet er altijd een sprankje hoop zijn.
De doodstraf biedt geen gerechtigheid aan de slachtoffers, maar zet aan tot wraak.
En het vermijdt elke mogelijkheid om een mogelijke gerechtelijke dwaling ongedaan te maken.
Anderzijds is de doodstraf moreel inadequaat. Zij vernietigt het belangrijkste geschenk dat wij hebben ontvangen: het leven. Laten we niet vergeten dat een mens zich tot het laatste moment kan bekeren en kan veranderen.
En in het licht van het Evangelie is de doodstraf ontoelaatbaar. Het gebod “Gij zult niet doden” heeft zowel betrekking op onschuldigen als op schuldigen.
Daarom roep ik alle mensen van goede wil op om zich in te zetten voor de afschaffing van de doodstraf in de hele wereld.
Laten wij bidden dat de doodstraf, die de onschendbaarheid en de waardigheid van de menselijke persoon schendt, wordt afgeschaft in de wetten van alle landen van de wereld.