De video van de Paus Juli 2022

Elke maand spreekt de Z.H. de Paus alle gelovigen over de hele wereld in een video boodschap toe.

In de maand juli 2022 vraagt de paus ons te bidden voor de ouderen – zij vertegenwoordigen de wortels en het geheugen van een volk. Mogen hun ervaring en wijsheid de jongeren helpen om de toekomst hoopvol en verantwoordelijk tegemoet te zien.

Paus Franciscus – juli 2022

We kunnen niet over familie praten zonder te spreken over het belang van de ouderen onder ons.
Nog nooit waren we zo talrijk in de geschiedenis van de mensheid, maar we weten niet hoe we met deze nieuwe levensfase om moeten gaan: er zijn veel plannen om ouderen bij te staan, maar slechts weinig projecten ten gronde.
Ouderen hebben vaak een bijzondere gevoeligheid voor zorg, reflectie en genegenheid. Wij zijn, of kunnen dat worden, meesters in tederheid. Het is maar dat je het weet!
In deze wereld waar we aan oorlog gewend lijken te zijn, hebben we een ware revolutie van tederheid nodig.
Daarin hebben we een grote verantwoordelijkheid richting de nieuwe generaties.
Laten we niet vergeten: grootouders en ouderen zijn het brood dat ons leven voedt, ze zijn de verborgen wijsheid van een volk en daarom is het noodzakelijk om ze te vieren, en heb ik een dag ingesteld die aan hen is gewijd.
Laten we bidden voor de ouderen – dat ze leraars van tederheid worden, zodat hun ervaring en wijsheid de jongsten kan helpen om met hoop en verantwoordelijkheid naar de toekomst te kijken.