De video van de Paus Mei 2022

Elke maand spreekt de Z.H. de Paus alle gelovigen over de hele wereld in een video boodschap toe.

In de maand mei 2022 vraagt de paus ons te bidden voor alle jongeren – ze zijn geroepen het leven ten volle te leven. Mogen zij van Maria leren hoe goed te luisteren, werkelijk te onderscheiden, de moed van het geloof uit te stralen, en te leven in dienstbaarheid.

Paus Franciscus – mei 2022

Nu ik het over familie heb, wil ik beginnen met me te richten tot de jongeren.
Als model waar jullie, jonge mensen, je mee kunnen identificeren, denk ik altijd aan Maria, onze Moeder … hoe moedig zij was, hoe goed zij kon luisteren, hoe beschikbaar zij was …
Het was moedig en vastbesloten van haar om “ja” te zeggen tegen de Heer.
Jullie, jonge mensen, die iets nieuws willen opbouwen, een betere wereld, volg haar voorbeeld, neem risico’s.
Vergeet niet dat om Maria te volgen, jullie moeten onderscheiden en ontdekken wat Jezus van jullie wil, niet wat jullie denken te kunnen doen.
En bij deze onderscheiding helpt het enorm om te luisteren naar de woorden van jullie grootouders.
In hun woorden zullen jullie een wijsheid vinden die jullie verder zal brengen dan de vragen van het moment.
Zij plaatsen datgene waar jullie je ongerust over maken in een wijder perspectief.
Laten we bidden, zusters en broeders, dat jonge mensen, geroepen tot een vol leven, in Maria een luisterende houding, een diep onderscheidingsvermogen, de moed van het geloof en een dienstverlenende houding ontdekken.

Dit bericht is zichtbaar tot 10 juni 2022