De video van de Paus December 2021

Elke maand spreekt de Z.H. de Paus alle gelovigen over de hele wereld in een video boodschap toe.

In de maand december vraagt de paus ons te bidden bidden voor de catechisten, ze zijn geroepen om het Woord van God te verkondigen – opdat ze er met moed, met creativiteit, met de kracht van de Heilige Geest, met vreugde en met grote vrede van getuigen.

Paus Franciscus – december 2021

Catechisten hebben een onvervangbare missie in het doorgeven en verdiepen van het geloof.
Het lekenambt van de catechist is een roeping, het is een missie. Catechist zijn betekent dat je ‘catechist bent’, niet dat je ‘werkt als catechist’. Het is een manier van zijn, en er zijn goede catechisten nodig die zowel metgezellen als pedagogen zijn.
Er zijn creatieve mensen nodig die het Evangelie verkondigen, waarbij zij de gulden middenweg vinden tussen te discreet en te assertief. Bovenal dienen ze het te verkondigen met hun leven, met zachtmoedigheid, in een nieuwe taal die nieuwe wegen opent.
En in zoveel bisdommen, op zoveel continenten, is de evangelisatie in wezen in handen van een catechist.
Laten we alle catechisten bedanken voor het enthousiasme waarmee ze deze missie ten dienste van de Kerk beleven.

Dit bericht is zichtbaar tot 08 januari 2022