De video van de Paus Oktober 2021

Elke maand spreekt de Z.H. de Paus alle gelovigen over de hele wereld in een video boodschap toe.

Broeders en zusters, laten we bidden dat elke gedoopte persoon deelneemt aan de evangelisatie en dat elke gedoopte beschikbaar is voor de missie door het getuigenis van zijn leven. En dat dit getuigenis de smaak van het Evangelie mag hebben.

Paus Franciscus – oktober 2021

Jezus vraagt ​​ons allemaal, jou ook, om discipelen met een missie te zijn. Ben je er klaar voor?
Het is voldoende om beschikbaar te zijn voor zijn oproep en te leven verenigd met de Heer in de meest alledaagse dingen: werk, ontmoetingen, routine bezigheden, toevallige gebeurtenissen – waarbij we ons steeds laten leiden door de Heilige Geest.
Als Christus je beweegt, als je de dingen doet omdat Christus je leidt, merken anderen dat snel op.
Het getuigenis van je leven wekt bewondering en die bewondering maakt dat anderen zich afvragen: ‘Hoe is het mogelijk dat dit zo is?’ of ‘Waar haalt deze persoon de liefde vandaan waarmee hij iedereen behandelt; de vriendelijkheid, zijn goede humeur?’
Laten we niet vergeten dat missie geen zieltjeswinnerij is, maar dat de missie berust op een ontmoeting tussen mensen, op het getuigenis van mannen en vrouwen die zeggen: ‘Ik ken Jezus, ik zou graag willen dat jij hem ook kent.’
Broeders en zusters, laten we bidden dat elke gedoopte christen deelneemt aan de evangelisatie en dat elke gedoopte beschikbaar is voor de missie door het getuigenis van zijn leven. En dat dit getuigenis de smaak van het Evangelie mag hebben.

Dit bericht is zichtbaar tot 28 December 2021