De video van de Paus Februari 2024

De video van de paus

Elke maand spreekt de Z.H. de Paus alle gelovigen over de hele wereld in een video boodschap toe.

In de maand februari 2024 vraagt de paus ons te bidden dat de terminaal zieken en hun families altijd de nodige zorg en begeleiding zullen krijgen, zowel vanuit medisch als menselijk oogpunt.

Paus Franciscus – Februari 2024

Sprekend over terminaal zieken is het belangrijk om twee zaken niet door elkaar te halen: de strikt medische zorg en de verzorging in ruime zin.
Zelfs als er heel weinig kans op genezing is, hebben alle zieken recht op medische begeleiding, psychologische begeleiding, spirituele begeleiding, menselijke begeleiding.
Soms kunnen ze niet spreken, soms denken we dat ze ons niet kennen, maar als we hun hand pakken begrijpen we dat we met elkaar verbonden zijn.
Genezing is niet altijd mogelijik, maar we kunnen zieken altijd verzorgen – hen strelen bijvoorbeeld.
Johannes Paulus II zei: “Genezen indien mogelijk, verzorgen altijd.”
En dit is waar palliatieve zorg om de hoek komt kijken. Deze garandeert niet alleen medische zorg voor de patiënt, maar ook menselijke begeleiding.
Families mogen in deze moeilijke momenten niet alleen gelaten worden.
Hun rol is doorslaggevend. Ze moeten de middelen hebben om fysieke steun, spirituele steun en sociale steun te geven.
Laten we bidden dat de terminaal zieken en hun families altijd de nodige zorg en begeleiding zullen krijgen, zowel vanuit medisch als menselijk oogpunt.