Vieringentoren / dakruiter

 

De Sint Martinuskerk heeft geen dominerende toren, wel een vieringentoren / dakruiter met een achtkantige spits tussen vier topgevels, een spitstype dat architect Pierre Cuypers vrij veel toepaste.

 

Werkzaamheden

Eind september 2019 starten we met de restauratie van de vieringtoren. De vieringtoren van de Sint Martinuskerk zal dan volledig of gedeeltelijk worden gedemonteerd van het dak van de kerk. Door lekkage is veel van het houtwerk aangetast. Dat zal moeten worden vervangen. Als de toren op de grond staat zal eerst een inspectie plaatsvinden om te onderzoeken of er niet meer beschadigingen zijn dan nu wordt gedacht. Hiervoor wordt het lood- en leiwerk verwijderd. De totale werkzaamheden zullen ongeveer een halfjaar tot driekwart jaar in beslag nemen. Hierbij zijn we natuurlijk afhankelijk van het weer.

De kosten voor deze werkzaamheden zullen worden gefinancierd door de Provincie Fryslân, diverse fondsen en door de parochie locatie Sneek.

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.