Skip to content

Roodhuis

Werkvelden Roodhuis

Werkvelden

Onze locatie kent de volgende werkvelden:

A. Liturgie

B. Cathechese  

C. Diaconie

D. Ondersteuning

E. Adressen


A.   Liturgie

 1. Eucharistie-vieringen o.l.v. een priester
 2. Woord-en communievieringen o.l.v. pastoraalwerker en parochianen    

Betrokken bij de liturgie zijn de volgende groeperingen:

 1. Het kerkkoor  St Cecilia
 2. Acolieten en misdienaars
 3. Een bloemschikgroep
 4. Collectanten

B.    Catechese

 1. Gericht op kinderen
  1. voorbereiding  op de eerste H. Communie (vanaf groep 4)
  2. voorbereiding op het H. Vormsel (12 – 16)

C.   Diaconie (Parochiële Caritas Instelling)

Doel het coördineren stimuleren van alle diaconale activiteiten binnen de parochie;

 1. Verliesverwerking: We melden de bijeenkomsten in ons klokje.
 2. Aandacht voor nieuwkomers in de parochie
 3. Diaconie op afstand (werkgroep MOV).
 4. Bezoekersgroep

D. Ondersteuning en voorzieningen

Om al het werk ten behoeve van de parochie mogelijk te maken is een goede ondersteuning belangrijk. Een beroep kan worden gedaan op de volgende activiteiten-en werkgroepen.

 1.   Parochiesecretariaat + archief
 2.   Parochieklokje
 3.   Parochiegids
 4.   Website        www.martinusreahus.nl
 5.   R.K. Kerkhof
 6.   Tuinonderhoud
 7.   Kerststal/onderhoud- en schoonmaakgroepen