Skip to content

Sneek

Werkvelden Sint Martinus Sneek

Locatie Sneek kent de volgende werkvelden

A. Liturgie
B. Catechese
C. Diaconie (Parochiële Caritas Instelling)
D. Gemeenschapsopbouw
E. Ondersteuning en voorzieningen


A.   Liturgie

 1. sacramentele vieringen o.l.v. een priester
 2. niet-sacramentele vieringen o.l.v. parochianen    

Betrokken bij de liturgie zijn de volgende groeperingen:

 1. kerkkoren
  Onze parochie heeft twee koren voor volwassenen, een vrouwen- en mannenschola,
  een jeugdkoor en een kinderkoor die volgens een afgesproken rooster de liturgie ondersteunen.
 2. altaarassistenten
  Voor assistentie op het altaar zijn er vrijwilligers die als lector, acoliet of misdienaar fungeren.
 3. bloemschikgroep Flora pro Deo
 4. collectanten
 5. boekjesaanreikers

B.    Catechese 

 1. Gericht op kinderen
  1. voorbereiding  op de eerste H. Communie (vanaf groep 4)
  2. kindercatechese voor kinderen van 8 tot 12
  3. voorbereiding op het H. Vormsel (12 – 16)
 2. Gericht op volwassenen
  1. leerhuis n.a.v. bijbelteksten
  2. Bronnen van Bezieling, losse onderwerpen over geloof en leven

C.   Diaconie (Parochiële Caritas Instelling)

      het coördineren stimuleren van alle diaconale activiteiten binnen de parochie;
dit is toegespitst op de volgende kerntaken:  

 1. Het werk in de wijk; wijkpastoraat
 2. Bezoeken van zieken en ouderen
 3. Ielânen
 4. Verliesverwerking
 5. Aandacht voor nieuwkomers in de parochie
 6. Diaconie op afstand (werkgroep MOV).

D.   Gemeenschapsopbouw 

Op de volgende terreinen verstevigt de parochie de onderlinge band:  

 1. Kerkbalans
 2. Katholieke Bond voor Ouderen
 3. Katholiek Vrouwengilde
 4. Concerten op het Maarschalkerweerdorgel
 5. Klaverjassen
 6. Bedevaarten
 7. Maatschappelijke stage

E. Ondersteuning en voorzieningen

Om al het werken ten behoeve van de geloofsgemeenschap mogelijk te maken is een goede ondersteuning voorwaarde. Een beroep kan worden gedaan op de volgende activiteiten / werkgroepen. 

 1. Parochiesecretariaat:  e-mail:
 2. Parochiearchief:
      Contactpersonen:  –  dhr. W. Visser – tel. (0515) 41 68 9
  –  dhr. F. D. Ringnalda – tel. (0515) 41 77 11
 3. Parochieblad
 4. Parochiegids
 5. Werkgroep kerkwerk(st)ers
 6. Tuinonderhoud/sneeuwruimers
 7. Aanreiken liturgieboekjes
 8. Rooms katholiek kerkhof
 9. Website
 10. Onderhoud gebouwen en Klusjesteam