Werkzaamheden aan de kerken in Sneek en Blauwhuis

Vieringtoren

WERKZAAMHEDEN SNEEK
Vieringtoren:
In mijn vorige bericht was gemeld dat de werkzaamheden aan de vieringtoren eind september zouden starten. Een aantal bedrijven kunnen door drukte, niet op tijd starten. Als we nu al de steigers plaatsen en er kan door slecht weer niet gewerkt worden, dan loopt de huur van de steiger wel door. Het parochiebestuur heeft besloten om de restauratie uit te stellen tot april 2020. Dan kunnen de werkzaamheden voor de herfst afgerond worden.


WERKZAAMHEDEN BLAUWHUIS
In en rondom de Sint Vituskerk te Blauwhuis zullen tot eind van dit jaar bouwactiviteiten plaatsvinden.
Roosvenster:
De eerste werkzaamheden waren op 1 juli al begonnen. Het roosvenster in de grote transept aan de zuidzijde van de kerk (aan de kant van de pastorie) is inmiddels gerestaureerd. Het roosvenster heeft zijn kleuren weer gekregen zoals die rond 1875 zijn aangebracht.
Baarhuis:
De restauratie van het baarhuis op het kerkhof is na de bouwvakantie gestart. De restauratie vordert gestaagd. De werkzaamheden van de aannemer zijn bijna in de afrondende fase. De schilder is inmiddels al gestart. Zodra de aannemer klaar is start de leidekker we hopen eind oktober klaar te zijn, waarna het terrein nog aangepakt wordt.


Bagger:
Het baggeren zou in september starten. Maar door vertraging met de vergunning voor het baggerdepot konden we niet beginnen. De werkzaamheden zijn nu uitgesteld tot week 47/48. Voor die tijd zal het baggerdepot worden gemaakt op het aangrenzend perceel aan de zijde van de pastorie. De bagger blijft maximaal 2 jaar in dit depot op te drogen. Daarna zal de overgebleven grond worden teruggebracht op de pastorietuin. Het baggeren inclusief het maken van het depot zal ongeveer 5 á 6 weken in beslag nemen.

Jan H. Landman
Bouwzaken
Namens Sint Antonius van Paduaparochie